Lot #49

54-1: JOHN DEER F725 REAR ENGINE RIDING MOWER, 498 HRS., KAWASAKI ENGINE, 5

Description

54-1: JOHN DEER F725 REAR ENGINE RIDING MOWER, 498 HRS., KAWASAKI ENGINE, 54" FRONT MOUNT DECK, RUNS